Huisregels

Iedere bezoeker dient zich binnen Coffeeshop 't Kunsje in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. Daardoor blijft 't Kunsje gezellig en veilig voor iedere bezoeker. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt.

Het overtreden van deze regels leidt altijd tot verwijdering uit de coffeeshop. Bij het herhaardelijk overtreden van deze regels zal leiden tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten binnen de coffeeshop wordt altijd aangifte gedaan.

 1. ABSOLUUT GEEN TOEGANG ONDER DE 18 JAAR.
 2. LEGITIMATIE IS VERPLICHT.
 3. CONSUMPTIE IS VERPLICHT
 4. NIET NUTTIGEN VAN ZELFMEEGEBRACHTE CONSUMPTIES.
 5. GEEN ALCOHOL/HARDDRUGS
 6. BEZIT VAN WAPENS VERBODEN
 7. GEEN OVERLAST IN EN RONDOM DE SHOP
 8. NIET MEER DAN 5 GRAM IN BEZIT
 9. RESPECT VOOR DE MEDEWERKERS
 10. GEEN VREEMD EN AGRESSIEF GEDRAG
 11. GEEN GOK- OF KAARTSPELEN
 12. GOOI GEEN AFVAL OP STRAAT
 13. GEEN GROTE TASSEN. PERSONEEL MAG U VERZOEKEN OM UW TAS TE CONTROLLEREN
 14. ELKE VORM VAN HANDEL IS TEN STRENGSTE VERBODEN
 15. DUBBELPARKEERDERS WORDEN NIET GEHOLPEN.